DOŁĄCZ DO NAS

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji

Członkiem Cechu może być przedsiębiorca wykonujący działalność wytwórczą, usługową, handlową, budowlaną na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, kodeksy handlowego lub innych ustaw.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji i ankiety teleadresowej (dostępne w sekretariacie Cechu lub na stronie internetowej) oraz dołączenie ksera dokumentów:

- Dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

- Zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego

- Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Prezydium Zarządu Cechu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

Super User
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 211

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku