Procedury egzaminów rzemieślniczych:

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

Super User
Kategoria: Akty prawne
Odsłony: 244
Czytaj więcej...

Nauka zawodu w rzemiośle:

Ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle /Dz. U. 1989 nr 17 poz. 92 ze zm./

Rzemieślnicy obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się działalnością edukacyjną - szkoleniem pracowników młodocianych/uczniów.

Super User
Kategoria: Akty prawne
Odsłony: 170
Czytaj więcej...

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku