BIURO OBSŁUGI KADR I BHP Dominika Blazy

Dodaj do ulubionych
Kontakt 324228712, 784057995
E-mail: ---

Opis

OFERTA WSPÓŁPRACY

DLA CECHU RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RYBNIKU

Prowadzę obsługę firm zatrudniających do 100 pracowników w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnymi z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Higieny Pracy ). Ponadto prowadzę szkolenia dla pracowników i pracodawców z zakresu BHP jak i postępowania powypadkowe oraz szkolenia z podstawowej wiedzy p – poż i pierwszej pomocy dla pracowników i pracodawców.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI
Prowadzę samodzielnie działalność i posiadam stosowne uprawnienia umożliwiające prowadzenie obsługi zakładów pracy zatrudniających do 100 pracowników z zakresu kadr i BHP.
Istotą działalności jest zlecana analiza dokumentacji kadrowej i BHP pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i prowadzeniu stałych nadzorów BHP nad firmą objętych umową wymaganą i kontrolowaną przez PIP od 01.01.2004r. Zasadą działalności jest wykonywanie bezpłatnych audytów w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy na wcześniejszą prośbę zgłaszającego się pracodawcy.
 

OBSŁUGA W ZAKRESIE KADR OPARTA JEST NA PROWADZENIU:

 1.  Akt osobowych zatrudnionych oraz zwolnionych pracowników obejmujących: 
 • - Umowa o pracę
 • - Szkolenie wstępne
 • - Szkolenie okresowe 
 • - Badania lekarskie
 • - Informacja art. 29 K.P.
 • - Inne wymagane informacje

      w tym pracownicy młodociani

 • - Umowa w celu przygotowania zawodowego
 • - Czas pracy młodocianego
 • - Urlop
 • - Wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • - Program praktycznej nauki zawodu

      2. Ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych oraz zwolnionych obejmujących:

 • Miesięczna ewidencja czasu pracy
 • - Roczna ewidencja czasu pracy
 • - Grafiki pracy
 • - Listy obecności
 • - Plan urlopów 
 1. Regulamin pracy, wynagradzania oraz jego wypowiedzenie.
 2. Informacja dla pracowników Art. 151/1& 1 K.P. dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Informacja dla pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu
 4. Obwieszczenie pracodawcy o warunkach pracy na rok 2009 i kolejne lata.

Lokalizacja

Rybnik
Wysoka 15

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 288
Wyświetlony: 82
Wygasa: 2023-11-30 09:54:00

Dane adresowe:

Cech Rzemiosł oraz Małej
 


i Średniej Przedsiębiorczości
w Rybnikuul. Wysoka 15/1744-200 Rybnik

Kontakt Telefoniczny

Tel. (32) 422-10-08
Tel. (32) 422-87-12

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 15.00

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 17.00

Piątek: 7.00 – 13.00

Newslleter