Szukaj Firmy

Krepel 2015

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

oraz

 

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

 

Urząd Pracy wspomaga doskonalenie zawodowe pracowników w wieku 45+ oferując bezpłatne podnoszenie kompetencji tj. sfinansowanie kosztów egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego, lub inne szkolenia podnoszące kwalifikacje w danej branży.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu w Biurze Cechu celem pozyskania informacji lub uzupełnienia wniosku, albo do Urzędu Pracy w Rybniku.

 

 

 

Dane adresowe:

Cech Rzemiosł oraz Małej
 


i Średniej Przedsiębiorczości
w Rybnikuul. Wysoka 15/1744-200 Rybnik

Kontakt Telefoniczny

Tel. (32) 422-10-08
Tel. (32) 422-87-12

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 15.00

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 17.00

Piątek: 7.00 – 13.00