Zadania w zawodzie piekarz

  • Przygotowanie surowców do produkcji
  • Wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa
  • Dzielenie ciasta,
  • Schładzanie, krojenie, pakowanie pieczywa
  • Ocenianie jakości produktów i pieczywa, jej zgodność z wymogami przepisów technologicznych i norm
  • Zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości
  • Obsługiwanie maszyn urządzeń występujących w piekarniach

W danym zawodzie jest wymagana dobra sprawność fizyczna

Czas nauki trwa 3 lata

Dane adresowe:

Cech Rzemiosł oraz Małej
 


i Średniej Przedsiębiorczości
w Rybnikuul. Wysoka 15/1744-200 Rybnik

Kontakt Telefoniczny

Tel. (32) 422-10-08
Tel. (32) 422-87-12

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 15.00

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 17.00

Piątek: 7.00 – 13.00