localisation micro iphone 5 Télécharger logiciel pirater telephone portable Espionner Espionner un portable gratuitement a distance Logiciel ecoute Espionnage sms telephone portable Comment Meilleur Cydia meilleur Logiciel espion au travail Télécharger logiciel despionnage de téléphone Comment Logiciel surveillance telephone mobile Écoute téléphonique avocat Comment supprimer logiciel espion iphone 8 Logiciel read more Micro espion dans telephone fixe Localiser iphone apple Mouchard Nettoyer ordinateur Peut on pirater un iphone X Localiser un Application micro espion iphone Logiciel espion visit web page link read more learn more here Surveiller le tel de sa femme go here Logiciel espion iphone 7 a distance Comment pirater un telephone samsung note 7 Logiciel de localisation sur carte gratuit Logiciel espion Espionnage mobile Logiciel Application root android 7.5 see more Impossible Camera espion iphone 7 Get application root in mvc Localiser un iphone a letranger Localiser une personne avec son numero de mobile Retrouver facture achat mobile bouygues The gps Monitoring Application for mobile phone como Cech Rybnik

SKŁADKI ZUS MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2019


SKŁADKI ZUS MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2019


Read more

11 MAJ

Zdobądź Dyplom PIP!

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników.

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników.
prowadzących zakłady produkcyjne,
budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta
może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Decyzję
podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy.
Nasz program jest idealną propozycją dla Ciebie!
Programu oparty jest na zasadzie
samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i
pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i
nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.
Pobierz kartę zgłoszenia
i odeślij do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Twoim
województwie.
Z nami zyskasz:
wiedzę z zakresu prawa pracy, zasad organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i
ochrony zdrowia pracowników,
pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp,
jakie musisz spełnić, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić
zakład pracy bardziej bezpiecznym,
możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak
korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.
Otrzymasz bezpłatnie:
Materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników
programu: Listę kontrolną z komentarzem i Ocenę ryzyka w pięciu krokach.
Materiały ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie

22 MAJ

PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI TERMOMODERNIZACJI

„PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI TERMOMODERNIZACJI” budynku Domu Rzemiosła przy ul. Wysokiej 15/17 w Rybniku.

Read more

29 MAJ

ETYKIETOWANIE- SZKOLENIE !!!

Przedstawienie aktualnie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych.

Read more

12 STYCZEŃ

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

Urząd Pracy wspomaga doskonalenie zawodowe pracowników w wieku 45+

Read more

15 LUTY

DOFINASOWANIE z ZUS na poprawę BHP w firmie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o możliwości dofinansowania działań skierowanych do pracowników i pracodawców.

Read more

11 MAJ

Zdobądź Dyplom PIP!

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników.

Read more

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku